Puur water

Wat is Puur Water

Het kraaPuur waternwater zoals dat bij iedereen door de leidingen stroomt bevat, hoewel gezuiverd, nog steeds vele zouten en mineralen.

Voorbeelden hiervan zijn kalk, chloor en fluor. Het pure water, nodig voor de telescoop glasbewassing,wordt verkregen door een proces dat ‘omgekeerde osmose’ heet.

Omgekeerde osmose

Hierbij wordt het ‘gewone’ water door een semi-permeabel (halfdoorlatend) membraan geperst. De zouten en mineralen blijven bij dit proces voor 98% in het membraan hangen, terwijl het puur verkregen water kan worden opgevangen, klaar voor gebruik.

Alles is uit moleculen opgebouwd

Als we op micro niveau naar de wereld gaan kijken, kan gesteld worden dat alles uit moleculen is opgebouwd. Deze moleculen bestaan weer uit atomen welke vaak niet met het blote oog kunnen worden waargenomen.

Puur water (H2O) bestaat uit moleculen die zijn opgebouwd uit twee waterstofatomen (H) en een zuurstofatoom (O). Hierbij hebben de waterstofatomen een positieve lading, terwijl het zuurstofatoom negatief geladen is. Water is tevens ioniseerbaar. Dit betekent dat het op een bepaalde manier uiteen kan vallen, hetgeen geïllustreerd wordt aan de hand van de volgende reactie:

Door deze eigenschap is de positieve lading over de twee waterstofatomen oneerlijk verdeeld. Watermoleculen nemen daardoor de volgende configuratie aan:

Vuil bestaat net zo goed uit atomen en geladen deeltjes. Bij puurwaterglasbewassing binden de watermoleculen dan ook niet elkaar, maar het vuil. Door gedegen te sproeien (10 bar), mechanisch te borstelen en na te spoelen, resulteert de telescoop glasbewassing daarom in een streeploos oppervlak, omdat het vuil er samen met het water mee afkomt.